DIRECTIEVOERING EN TOEZICHT
 

Begeleiding, voortgangscontrole, rapporteren en aansturen. Dat is slechts een greep uit de taken van de directievoerder. Directievoering strekt in feite van de conceptfase – uw wensen als opdrachtgever – tot en met de oplevering van het project. In de bouw - en civiele techniek staat directievoering dan ook terecht bekend als de meest verantwoordelijke vorm van projectmanagement. 

BETROUWBARE PARTNER
Liberté Sélect heeft als technisch bureau grote ervaring opgebouwd met het managen van grootschalige en complexe projecten. Bij aankoop en verkoop van onroerend goed inventariseren en kwantificeren wij de technische risico’s en gaan we voor onze opdrachtgever op zoek naar praktische oplossingsrichtingen.

 

In alle fasen van het proces is Liberté Sélect uw partner. Vaak begint het al bij nieuwbouw of renovatie, gevolgd door beheer en onderhoud. Civieltechnische begeleiding, projectbegeleiding en directievoering zijn bij ons in vertrouwde handen. Wij bewaken de overeengekomen voortgang en kwaliteit van het project binnen het gecontracteerde budget. 

Directievoering
De directievoerder voldoet aan de hoogste eisen van deskundigheid. Hij leidt het proces pragmatisch van wens tot en met oplevering en is onder andere verantwoordelijk voor: 
 
·   plannen van aanpak 
·   vergunningaanvragen 
·   bestekken en contracten 
·   aanbestedingen 
·   kostenramingen en begrotingen 
·   financiële rapportage 
·   het voorzitterschap van (bouw)vergaderingen 
·   bewaking van voortgang, kwaliteit en budget  
·   adviseur van het bouwteam 

Integrale kwaliteit
Onze kandidaten hebben ruime ervaring met aansturing en begeleiding van de uitvoering. Zij weten zich ondersteund door onze bouwkundige, civieltechnische en cultuurtechnische specialisten. De directievoering van uw projecten is bij Liberté Sélect in alle fasen van het proces in goede handen.
 
EEN CENTRALE EN DESKUNDIGE PARTIJ
Niet alleen moeten de activiteiten van alle betrokken partijen zorgvuldig worden aangestuurd, gecontroleerd en gecoördineerd, ook de diversiteit van met elkaar samenhangende risico’s (technisch, milieukundig, veiligheidskundig, financieel etc.) vraagt een weloverwogen gecoördineerde aanpak. Wat nodig is, is één partij die alle noodzakelijke touwtjes in handen heeft.
 

Maar dan wel een partij die van álle projectmarkten thuis is; Liberté Sélect.